Меморандум про співпрацю
унаданні правової допомоги та юридичних соціальних послуг інтересах осіб, які потребують безоплатної правової допомоги

     03 вересня цього року підписано Меморандум про співпрацю між Вижницьким місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та відділенням виконавчої дирекції Фонду ССНВ України у Вижницькому районі.Метою цього Меморандуму є налагодження співпраці і консолідації зусиль сторін у наданні правової допомоги та юридичних соціальних послуг інтересах осіб, які потребують безоплатної правової допомоги. Сторони визначили напрямки співпраці, основними з яких є:
-організація спільних заходів, спрямованих на  підвищення рівня правової поінформованості громадян щодо захисту своїх прав шляхом проведення конференцій семінарів, зустрічей, тренінгів, тощо;
-поширенняінформації про право на безоплатну вторинну правову допомогу усіма доступними засобами;
- консолідація зусиль у реалізації національних, регіональних і місцевих програм, спрямованих на надання правової допомоги, особам, які потребують та обмеженні у доступі до такої допомоги.
Меморандум набирає чинності з дня його підписання і не обмежений терміном дії. Будь-які зміни чи доповнення до Меморандуму вносяться тільки за письмовою згодою сторін.

\\V1\Orgrobota\Фото ввд\Меморандум 2015\IMG_0960.JPG

 

\\V1\Orgrobota\Фото ввд\Меморандум 2015\IMG_0962.JPG