Реформування соціального страхуванняне зруйнувати налагоджений механізм

     28 грудня 2014 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці», яким внесла зміни до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» і прийняла фактично новий Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон), що об'єднав правові, фінансові та організаційні засади і функції фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності. У самому законодавчому акті зазначено, що він набирає чинності з 1 січня 2015року. Але минуло 10 місяців поточного року, авизначеного реформування в повному обсязі не відбулося, фактично запрацювали тільки окремі статті Закону (щодо страхування від нещасного випадку на виробництві), зокрема, ті, які регламентують розміри щомісячних страхових виплат та одноразової допомоги з Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
     Так, відповідно до Закону зменшено учетверо розмір одноразової страхової виплати потерпілому на виробництві та у кілька разів – у разі його смерті. З 1 січня 2015 року і до стабілізації фінансово-економічного становища держави зупинена норма щодо перерахунку сум щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві, який щорічно проводився з 1 березня у разі зростання у попередньому календарному році середньої заробітної плати у галузях національної економіки.
     Разом з тим новим Законом (стаття 9) одним із основних завдань і функцій Фонду соціального страхування України та його робочих органів, як і в попередньому законодавчому акті, визначено профілактику нещасних випадків. І це є закономірним, такяк лише, реалізуючи комплекс профілактичних заходів, можна зберегти здоров'я і життя багатьох працюючих та значно зменшити витрати з бюджету Фонду.
     У статті 50 Закону визначено вичерпний перелік заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, усунення загрози здоров'ю працівників, викликаної умовами праці, і серед них головне місце займають створення безпечних та нешкідливих умов виробництва,навчання, підвищення рівня знань працівників, які вирішують питання охорони праці, пропаганда безпечних та нешкідливих умов праці, поширення позитивного досвіду.
     03 листопада цього року Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" щодо забезпечення діяльності фондів соціального страхування у період реорганізації". Законом встановлено, що "до завершення заходів, пов'язаних з утворенням Фонду соціального страхування України,його виконавчої дирекції та робочих органів, виконання функцій та завдань, передбачених цим Законом, забезпечують у межах компетенції відповідні виконавчі дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та їх робочі органи.
     Враховуючи непросту ситуацію з рівнем доходів громадян, безпосередньо пов’язану з розмірами зарплат і пенсійного забезпечення, є усвідомлення необхідності виваженого підходу до збереження в Україні діючої системи соціального страхування. Безперечно, що розвиток суспільства, економічний стан держави вимагає  внесення певних змін, але загалом не можна зруйнувати налагоджений механізм, за яким підприємства і працівники сплачують кошти до фондів соціального страхування і розраховують на виплати в разі настання страхового випадку.

Семирозум О.І. - начальник відділення виконавчої дирекції
Фонду ССНВ України у Вижницькому районі