ВНЕСЕНО ЗАКОНОПРОЕКТ ЩОДО ВІДНОВЛЕННЯ
ПЕРЕРАХУНКУ ЩОМІСЯЧНИХ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ

      На багаточисельні звернення потерпілих на виробництві, членів їх сімей та звернення уповноваженого Верховної Ради України з прав людини народним депутатом М.Папієвим розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України законопроект від 04.02.2016 №4015 "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (щодо перерахунку сум щомісячних страхових виплат)".

      Зазначений законопроект дозволяє відновити проведення перерахунку щомісячних страхових виплат, який провадиться з 1 березня наступного року у разі зростання у попередньому календарному році середньої заробітної плати у галузях національної економіки за даними центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політики у сфері статистики, у порядку, визначеному частиною другою статті 37 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" за весь період, на який дія цієї норми була зупинена.

     Слід зазначити, що прикінцевими та перехідними положеннями Закону України "Про реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізацію фонду оплати праці", який було прийнято 28 грудня 2014 року, було зупинено перерахунок щомісячних страхових виплат з 1 січня 2015 року до стабілізації фінансово-економічного становища держави.

      Внаслідок зупинення щорічного перерахунку щомісячних страхових виплат у деяких отримувачів цих виплат, які для них є основним джерелом існування, розмір виплат є нижчим від прожиткового мінімуму, встановленого законом. Відтак, стосовно цієї категорії осіб не забезпечується виконання вимог Конституції України, відповідно до якої пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

     Прийняття цього закону надасть правові підстави Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України здійснити з 1 березня перерахунок щомісячних страхових виплат і покращити соціальних захист потерпілих на виробництві та членів їх сімей.

 

      Офіційний портал Верховної Ради України
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58059