Цього могло і не статися

     У червні цього року на ДП "Путильський лісгосп" стався груповий смертельний нещасний випадок, який забрав життя двох працівників підприємства. Вальник лісу та розкряжувальник були смертельно травмованідеревами (ялина та бук), повалених раптовим різким поривом вітру, які до падіння росли позаду місця виконання працівниками робіт.
     Комісія з спеціального розслідування, проаналізувавши обставини настання групового смертельного нещасного випадку та пояснень працівників дійшла до висновку, що ймовірно під час роботи двигуна бензомоторної пилки та падіння зваленого потерпілими дерева останні не почули шум падаючих від раптового різкого пориву вітру позаду них дерев.
     Комісія обстеживши місце нещасного випадку, опитавши свідків, вважає, що основною причиною нещасного випадку є:
      Організаційні причини: Природний небезпечний зовнішній метеорологічний чинник – різкий порив вітру, який зламав дерево породи ялина, яке падаючи вивернуло дерево породи бук з кореневою системою.Внаслідок їхнього спільного падіння смертельно травмовано двох працівників.
      Разом з тим постає питання: чи все було зроблено, щоб цього нещасного випадку не сталося?
З акту форми Н-5:
     Загинули два працівники з відповідною кваліфікацією і стажем роботи: вальник лісу, який мав стаж роботина підприємстві 15років 6 місяців, з них за професією вальник лісу VІ розряду – 4 роки іпомічник вальникаіз стажем роботи на підприємствіі за професією розкряжувальник деревини ІV розряду – 13 років 6 місяців.
     В розділі 3 "Обставини, за яких ставсянещасний випадок" зазначається, щопід час проведення вказаних робіт мав місце незначний короткочаснийдощ та був незначний вітер. В довідці обласного центру гідрометеорології зазначено, що цього дня з 15.00год. до 18.00год. середня швидкість вітру становила 3м/с, максимальні пориви вітру 9 м/с.
       В народі ми часто зустрічаємо вислови, які вживаються у разі настання нещасних випадків: "Береженого Бог береже" і "Законодавчі і нормативні акти з охорони праці написані людською кров'ю".
В Законі України "Про охорону праці" зазначається:

Стаття13. Роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правови хактів,а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.
Стаття 14.Працівник зобов'язаний:
- дбати про особисту безпеку і здоров'я,а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;
- знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншимизасобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту.
Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості НПАОП02.0-10.4-05 вимагають:
15.1.1. Ці вимоги(безпеки на лісосічних роботах) є обов'язковими длявиконання під час проведення рубок головного користування та рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства…
15.1.19. На небезпечних територіях у додаток до обмежень, названих у підпункті 15.1.18,повинна припинятись всяка робота за наявності вітрузі швидкістю понад 5,2 м/с (коли вітер піднімає сухе листя, приводить в рух тонкігілкидерев), …
15.1.20. Роботи на небезпечних територіях необхідно виконувати під безпосереднім керівництвом майстра або іншої посадової особи, яка пройшла перевірку знань з охорони праці на лісозаготівлі і отримала від роботодавця необхідні повноваження.
     Комісія з спеціального розслідування кваліфікувала цей нещасний випадок як такий, що пов'язаний з виробництвом. А це означає, що сім'ї загиблих та утриманці отримають з Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, визначені Законом, відшкодування у вигляді страхових виплат.