До уваги страхувальників!

     Нагадуємо, що відповідно до статті 45 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" страхувальники один раз на рік до 25 січня року, наступного за звітним, подають до робочих органів виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням (місцем проживання) відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності (далі – відомість розподілу чисельності) за минулий календарний рік. Бланквідомості розподілу чисельностіна сайті відділення vnssnv.cv.ua в мережі Інтернет у розділі "Каталог файлів".
     Робочими органами виконавчої дирекції Фонду щорічно, на підставі відомості розподілу чисельності, здійснюється перегляд з початку поточного року належності страхувальника до класу професійного ризику виробництва за його основним видом економічної діяльності.
     Страхувальники мають право надіслати відомість розподілу чисельності робочому органу виконавчої дирекції Фонду поштою з повідомленням про вручення згідно з Порядком оформлення поштових відправлень з вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.1997 № 799 (із змінами). У разі надсилання відомості розподілу поштою вона вважається поданою у день отримання відділенням поштового зв'язку від страхувальника поштового відправлення із відомістю розподілу.
     Попереджуємо, що за несвоєчасне подання відомості розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності страхувальник притягується до адмінвідповідальності згідно із законом.

     Відомість розподілу чисельності…за 2014 рік подається до відділення виконавчої дирекції Фонду за адресою у м. Вижниця вул. Українська, 87 та у с.м.т. Путила вул. Українська, 178до 25 січня 2014 року.
     Оскільки 25 січня 2015 року припадає на вихідний день, то останній день подання страхувальниками відомості розподілу чисельностіза 2014 рік буде26 січня 2015 року.
     Довідки за телефонами: в м. Вижниця  (230) 2-11-73, 2-22-52.