Про шляхи соціально-економічного розвитку

     17 травня новопризначений Голова Вижницької районної державноїадміністрації Руслан Сенчук провів нараду з керівниками установ, організацій, служб району, начальниками структурних підрозділів райдержадміністрації, за участі голови районної ради Михайла Андрюка, на якій обговорювались шляхи покращення показників соціально-економічного розвитку Вижницького району.
      Окремим питанням на порядок денний нарадибуло винесено питання дотримання вимог законодавства з охорони праці. Начальник відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Вижницькому районі Омелян Семирозум повідомив, що основні положення щодо реалізації прав працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, визначає Конституція України, у частині третій і четвертій  ст. 43 якої записано: "Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.
     Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров'я роботах забороняється".
     Законодавчим актом, який регулює відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні, незалежно від форми власності і виду діяльності, є Закон України "Про охорону праці".
     Вимоги ст. 13 Закону України "Про охорону праці" зобов'язують роботодавця (власника підприємства, установи, організації, або уповноважений ним орган)     створити відповідні  служби  і  призначити посадових осіб,  які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затвердити інструкції   про   їх  обов'язки,  права  та  відповідальність  за виконання  покладених  на  них  функцій,  а  також  контролювати   їх додержання.
     Закон України "Про охорону праці" (ст.17) зобов’язує роботодавця за свої кошти  організувати  проведення  попереднього  (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової  діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи  небезпечними  умовами  праці або  таких,  де  є потреба  у професійному доборі.
     У 2015 році  як і у попередніх роках професійних захворювань на підприємствах Вижницького району не зареєстровано. Разом з тим на підприємствах, в організаціях і установах, є значна частина робочих місць, що відносяться до важких і шкідливих. Тому ефективними заходами в профілактиці професійних захворювань є своєчасне проведення попередніх і періодичних медичних оглядів працівників, які працюють на таких роботах, оздоровлення цієї категорії працівників.
     Для виконання функційв галузі охорони праці місцеві державні адміністрації створюють структурні підрозділи з охорони праці або покладають реалізацію цих повноважень на один з існуючих структурних підрозділів чи окремих посадових осіб відповідних органів.
     Для виконання функцій щодозабезпечення належного утримання,  ефективної і безпечної експлуатації об'єктів житлово-комунального     господарства, побутового,торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку, що перебувають у  комунальній  власності   відповідних   територіальних   громад, додержання  вимог щодо охорони праці працівників,  зайнятих на цих об'єктахсільська, селищна, міська рада створює у складі свого виконавчого органу відповідний підрозділ або призначає спеціаліста з охорони праці.
     З початку 2016 року (станом на 16.05.2016) у відділенні виконавчої дирекції Фонду зареєстровано 2 нещасних випадки на виробництві, в тому числі ДП "Берегометське ЛМГ" і ТОВ "Форестсервіс".
     Упродовж 2015 року відділенням виконавчої дирекції Фонду зареєстровано у Вижницькому районі - 6 нещасних випадків на підприємствах і в установах та фізичних осіб – підприємців, в т.ч. - 5 нещасних випадків пов'язаних з виробництвом, та 1 нещасний випадок визнано непов'язаним з виробництвом:
     Кількість нещасних випадків пов'язаних з виробництвом у 2015 році в порівнянні з 2014 роком (4)  збільшилось на 1 випадок , крім того у 2015 році зареєстровано 1 нещасний випадок  із смертельним наслідком, у 2014 році не було зареєстровано нещасних випадків  із смертельним наслідком.
     Підсумовуючи Руслан Сенчук сказав: «Наш район має всі необхідні ресурси, працьовитих людей. Переконаний, що спільними зусиллями, кожен на своєму робочу місці, ми зможемо значно підвищити рейтинг нашого району зокрема, та краю загалом». Водночас керівник району наголосив на необхідності створення інвестиційно-привабливих умов нашого краю.
     Голова районної державної адміністрації звернув увагу керівників установ, організацій, служб району на необхідності неухильного дотримання основних вимог законодавства з охорони праці, приведення у відповідність документації тощо. Також поінформував, що цього тижня проводиться тиждень безпеки дорожнього руху. Тож, це черговий привід перевірити технічний стан службових транспортних засобів, провести медичний огляд працівників.