Інформація
про роботу із запитами про доступ до публічної інформації, які надійшли до відділення ВД ФССНВ  в Вижницькому районі
за перше півріччя 2017 року

№ п/п

Назва показника

 

1

Кількість запитів:

-

1.1

письмових

-

1.2

усних

-

1.3

телефоном

-

1.4

електронною поштою

-

2

Кількість повторних запитів

-

3

Розглянуто:

-

3.1

у термін

-

3.2

з порушенням терміну

-

4

Результати розгляду, всього

-

4.1

задоволено

-

4.2

відхилено

-

4.3

знаходяться в стадії розгляду

-

5

Проведено семінарів, нарад з питань практичного застосування Закону України «Про доступ до публічної інформації»

-

6

Виготовлення стендів, інформаційних кутків для широкого ознайомлення громадян з  законодавчими актами України з питань роботи із запитами про доступ до публічної інформації

-