Щодо фінансування заходів з охорони праці

     ХІІ сесія  Вижницької районної ради VII скликання,яка відбулася 10 січня,при розгляді питання про приведення районного бюджету на 2017 рік у відповідність до Закону України про бюджет на 2017 рік прийняла рішення, у якому одним із пунктів затвердила перелік захищених видатків загального фонду. За пропозицією депутата районної ради, голови фракції "Батьківщина", начальника відділення виконавчої дирекції Фонду Семирозума О.І. цей перелік було доповнено ще одним підпунктом: "фінансування заходів з охорони праці".
     Аргументуючи свою пропозицію, депутат районної ради Омелян Семирозум зіслався на норми Закону України "Про охорону праці". Зокрема, статті 19 і 20 Закону зобов'язують передбачати фінансування профілактичних заходів з охорони праці у державному і місцевих бюджетах.
     Для підприємств, незалежно від форм власності, або фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, витрати на охорону праці становлять не менше 0,5 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік, а на підприємствах, що утримуються за рахунок бюджету, розмір витрат на охорону праці встановлюється у колективному договорі з урахуванням фінансових можливостей підприємства, установи, організації.
     У колективному договорі, угоді сторони передбачають забезпечення працівникам соціальних гарантій у галузі охорони праці на рівні, не нижчому за передбачений законодавством, їх обов'язки, а також комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам, визначають обсяги та джерела фінансування зазначених заходів.
     Перелік заходів та засобів з охорони праці та суми витрат, що належать до валових витрат юридичної чи фізичної особи, яка відповідно до законодавства використовує найману працю, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. N 994.