Медичний оглядів працівників
певних категорій є обов'язковою законодавчою нормою

     Про те, що життя і здоров'я людини має найвищу цінність ні в кого не викликає сумніву. Разом з тимроботодавець більше зацікавлений у примноженні прибутків, ніж у забезпеченні безпечних умов праці для робітника. У зв'язку з цим вбачається, щодержава має примусити роботодавців економічними механізмами стимулювати створення на виробництві саме безпечних умов праці. Роботодавець, в свою чергу, повинен створювати економічні стимули для своїх працівників, щоб вони дотримувалися правил охорони праці на підприємстві.
     Як показує практика, можна розглядати два шляхи вирішення цих проблем:
– належне фінансування заходів для підвищення ефективності профілактики виробничого травматизму та профзахворюваності;
– створення єдиного реєстру виробничого травматизму та професійних захворювань на національному рівні.
     Щодостворення єдиного реєстру виробничого травматизму та професійних захворювань то доречно буде тут нагадати, що у 2017 році за рекомендацією Міжнародної організації праці (МОП) в Україні День охорони (28 квітня) відзначатимуть саме під гаслом "Удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну праці".
     Часто про порушення умов роботи працюючих державні органи дізнаються лише після скарг громадян.Професійні хвороби виявляються вже у виражених формах, що не підлягають реабілітації, коли одночасно виявляється кілька профзахворювань у одного працівника чи фіксуються випадки раптової смерті на робочому місці.
     У 2016 році  як і у попередніх роках професійних захворювань на підприємствах Вижницького і Путильського районі не зареєстровано. Разом з тим на підприємствах, в організацій і установ, є значна частина робочих місць, що відносяться до важких і шкідливих. Тому ефективними заходами в профілактиці професійних захворювань є своєчасне проведення попередніх і періодичних медичних оглядів працівників, які працюють на таких роботах, оздоровлення цієї категорії працівників.

     Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій (далі – Порядок№ 246), розробленийі затвердженийнаказом Міністерства охорони здоров'я Українивід 21.05.2007 р. № 246, на виконання статті 17 Закону України "Про охорону праці" та визначає процедуру проведення обов'язкових попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних(протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічному обов'язковому медичному огляді осіб віком до 21 року.
     Попередній (періодичні) медичний огляд працівників проводиться лікувально-профілактичними закладами і складається з таких етапів:
     1) роботодавець (підприємство, організація) подає до Управління Держпраці у Чернівецькій області письмову заявку про визначення категорій працівників, які підлягають медоглядам.СпеціалістиДержпраціза участю представника первинної профспілкової організації або уповноваженої працівниками особи визначають категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду і складають Акт визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду.
     Тут слід зауважити, що функції, які виконувала державна санепідслужба в частині організації проведення попередніх та періодичних медоглядів певних категорій працівників, тепер виконуютьтериторіальні Управління  Держпраці.
     У Чернівецькій області Управління  Держпраці розташоване за адресою              м. Чернівці вул. Зелена, 3,  начальник відділу з питань гігієни праці - Бурла Надія Георгіївна, тел. (0372) 55-37-24;
2) на підставі Акту визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, роботодавець складає протягом місяця у чотирьох примірниках поіменні списки працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам. Список працівників, які підлягають періодичним медичним оглядамузгоджують у територіальномууправлінні Держпраці. Один примірник списку залишається на підприємстві (у відповідальної за організацію медогляду посадової особи), другий – надсилається до лікувально-профілактичного закладу (ЛПЗ),  третій – територіальному управлінні Держпраці, четвертийдо відділення виконавчої дирекції Фонду від нещасних випадків на виробництві;
3) укладається або продовжується договірзЛПЗ  про проведення медичного огляду, який після цього складає графік проведеннямедичного огляду і погоджує його з роботодавцем;
4) на підприємстві видається наказ про проходження працівниками медогляду, з яким ознайомлюють працівників за підписом;
     Працівники, для яких є обов'язковим первинний і періодичний профілактичні наркологічні огляди, повинні надати Комісії сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.11.97 № 1238 "Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення" (із змінами).
     Працівники, для яких є обов'язковими попередній та періодичні психіатричні огляди, повинні надати Комісії, що проводить медичний огляд, довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду відповідно до Порядку проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 № 1465 (із змінами).
     Працівники, зайняті на роботах, що потребують професійного добору, повинні надати Комісії, яка проводить медичний огляд, висновок психофізіологічної експертизи.
6)результати періодичного медичного огляду (протягом місяця після їх закінчення) Комісія оформляє у вигляді Заключного акта, який складається у шести примірниках – один примірник залишається в ЛПЗ, що проводив медогляд, інші надаються роботодавцю, представнику профспілкової організації або вповноваженій працівниками особі, профпатологу, Управління Держпраці у Чернівецькій області, відділенню виконавчої дирекції Фонду від нещасних випадків на виробництві.
До Заключного акта додають поіменні списки працівників, у яких виявлено підозру на профзахворювання, тих що потребують дообстеження.
     Крім цього результати періодичного медичного огляду заносять до Медичної картки амбулаторного хворого та за результатами медичного огляду інформує працівника про можливість (неможливість) продовжувати роботу за професією.
     Роботодавець зберігає за працівником на період проходження медогляду місце роботи (посаду) і середній заробіток.
     Працівники, які не пройшли в установлений термін медичного огляду можуть бути недопущені до роботи.
Контроль за організацією проведення попередніх та періодичних медоглядів покладається на Управління Держпраці у Чернівецькій області, за якістю проведення медоглядів – на органи охорони здоров'я та спеціалізовані ЛПЗ, які мають право встановлювати діагноз щодо професійних захворювань.
     Періодичність проведення медичних оглядів у ЛПЗ визначено уПорядку № 246і також може змінюватися Управлінням Держпраці у Чернівецькій області, виходячи з конкретної санітарно-гігієнічної та епідемічної ситуації, алене рідше одного разу на два роки.