28 квітня -День охорони праці в Україні

     Всесвітній день охорони праці відзначають щороку 28 квітня з метою привернення уваги світової громадськості до масштабів проблеми та, до створення і просування культури охорони праці, яка може сприяти зниженню щорічної смертності на робочому місці.
     У 2017 році за рекомендацією Міжнародної організації праці (МОП)в Україні День охорони відзначатимуть під гаслом "Удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну праці".

     Свою діяльність у 2017 році МОП спрямувала на підвищення інформованості про розміри і наслідки пов’язаних з роботою нещасних випадків і професійних захворювань. Оскільки дані про такі нещасні випадки і захворювання мають важливе значення для профілактики, існує гостра необхідність у вдосконаленні системи повідомлення іреєстрації, а також у зборі і аналізі інформації про безпеку і гігієну праці на національному рівні.

     Країни з більш надійними показниками ефективності національних систем з охорони праці зможуть отримати допомогу у визначенні їхніх пріоритетів, що належать до охорони праці, а також ресурси, необхідні для вирішення зазначених питань.

     Оптимізація збору достовірних даних сприятиме встановленню пріоритетів та ефективній реалізації національних профілактичних програм на робочих місцях. Крім того, гармонізація національних систем реєстрації і повідомлення дозволить отримати більш точне уявлення про прогрес, досягнутий у цій галузі.
     Заходи, які спрямовані на збереження життя і здоров’я людей під час виконання трудових обов'язків повинні бути не одноразовими, а постійними і системними з боку суб'єктів господарювання, органів державної влади, громадських організацій, всього суспільства. Але, в першу чергу,роботодавець щоденно зобов'язаний дбати про створення на робочому місці в кожному структурному підрозділі умов праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечення  додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.
     День охорони праці - 28 квітня повинен бути своєрідним підсумком – оглядом проведеної роботи і стану справ у вирішенні питань безпечної праці за попередній рік.