Повідомлення про прийняття працівника на роботу – відповідальність і наслідки

     Новий порядок прийняття працівника на роботу змінився з 1 січня 2015 року і передбачає певні умови та відповідальність за недотримання вимог законодавства про працю.
     Відповідно до ст. 24 Кодексу законів про працю України(далі –КЗпП)всі роботодавці зобов'язані допускати працівника до роботи (умова 1)  після укладення з ним трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та (умова 2) повідомлення органу Державної фіскальної служби України (далі– ДФСУ)про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (постанова КМУ «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» від 17.06.2015 р. № 413).
     Тобто фактично при прийнятті працівника на роботу роботодавець повинен дотриматися такої схеми дій:
1) роботодавець видає наказ (розпорядження) про прийняття на роботу;
2) роботодавець подає до органу ДФСУ повідомлення (за формою додатка до постанови № 413);
3) після подання та прийняття ДФСУ повідомлення працівник може бути допущений до роботи.
     До 01.01.2015 р. у ст. 24 КЗпП була норма — ч. 4 (зараз виключена), згідно з якою трудовий договір вважався укладеним і тоді, коли наказ або розпорядження не було видано, але працівник фактично приступив до роботи. Зараз цю норму скасовано, оскільки вона суперечить запровадженій новій вимозі щодо обов’язкового попереднього укладення трудового договору.        

     На жаль практичний досвід показує, що факти допуску працівника до роботи без укладення з ним трудового договору мають місце. За даними ОПДІ у Вижницькому районі таких випадків виявлено з початку 2016 року у Вижницькому районі аж 7.
     Це важливо знати і дотримуватись цих вимог, як роботодавцям, так і самим найманим працівникам. Недотримання вимог тягне за собою для одних  відповідальність, для інших наслідки.
     За порушення зазначених вимог законодавчих і нормативних актів на роботодавця накладається штраф в розмірі 30 розмірів мінімальної зарплати та на посадових осіб роботодавця в розмірі від 8500,00 до 17000,00 грн. — коли встановлено фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту).
     Зауважимо, що повідомляти фіскальну службу потрібно тільки про прийняття працівників. При розірванні трудового договору подавати повідомлення не потрібно. При цьому не забувайте, що дату припинення трудових відносин потрібно вказувати у гр. 11 таблиці 5 форми № Д4 за відповідний місяць та у гр. 7 форми № 1ДФ за відповідний звітний квартал.
     Допуск до роботи найманого працівника без повідомлення територіального органу Державної фіскальної служби не може бути підставою для визнання трудового договору укладеним, а відповідно і нещасні випадки, які сталися з такими працівниками під час виконання роботи на підприємстві чи у фізичної особи, не можуть бути пов'язані з виробництвом та визнані страховими.