Щодо механізму здійснення контролю за організацією проведення попередніх та періодичних медичних оглядів

     В зв'язку з реорганізацією державної санепідслужби, на якувідповідно до п.2.22. Наказу МОЗ України від 21.05.2007 р. № 246 покладався контроль за організацією проведення попередніх та періодичних медоглядів певних категорій працівників,відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Вижницькому районі звернулось до управління Держпраці у Чернівецькій областізароз'ясненням щодо механізму здійснення контролю за організацією проведення попередніх та періодичних медичних оглядів в цих умовах.
     Адже відповідно до п.п.15 п. 4  Положення про Державну службу України з питань праці, затверджену постановою Кабінету Міністрів України, від 11 лютого 2015 р. № 96, Держпраці відповідно до покладених на неї завдань:
- здійснює державний нагляд (контроль) у сфері гігієни праці, у тому числі нагляд (контроль) за:
………………………
- виконанням заходів щодо запобігання виникненню професійних захворювань;

  1. дотриманням вимог санітарних норм та правил;
  2. своєчасним здійсненням профілактичних заходів, спрямованих на попередження шкідливої дії факторів виробничого середовища і трудового процесу, збереження здоров’я працівників;
  3. наявністю обов’язкових медичних оглядів працівників.

     Управління Держпраці у Чернівецькій області  в своєму листі від 22.08.2016 №1708/05-2/16 надало роз'яснення, яким повідомило, що територіальні органиДержпраці до приведення у відповідність чинного законодавства можуть керуватися зазначеним документом - Наказ МОЗ України від 21.05.2007 р. № 246, зокрема , за заявою роботодавця визначати категорії працівників, які підлягають медичним оглядам, погоджувати відповідні списки та брати участь у складанні заключного акту за результатамимедичного огляду.
     Отже ніби все зрозуміло, функції, які виконувала державна санепідслужбав частиніорганізації проведення попередніх та періодичних медоглядів певних категорій працівників,будуть виконуватитериторіальні Управління Держпраці.
     У Чернівецькій області Управління  Держпраці розташоване за адресою м. Чернівці вул. Зелена, 3, начальник відділу з питань гігієни праці -Бурла Надія Георгіївна, тел.(0372) 55-37-24.