Про стан охорони праці, безпеки життєдіяльності та дитячого травматизму в закладах освіти району

     Одним із основних питань порядку денного колегії Вижницької районної ради, яка відбулася 20.09.2016р. було питаннястану охорони праці, безпеки життєдіяльності та дитячого травматизму в закладах освіти району.
     Інформацію начальникавідділу освіти Вижницької районної державної  адміністрації  Андрича М.Г. з цього питання члени колегії та запрошені  взяли до відома.
     Начальник відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Вижницькому районі, член колегії районної ради Семирозум О.І., який брав участь у обговоренні питання порядку денного, загострив увагу керівників освітніх закладів на  таких питаннях:
1) призначення відповідальних осіб за виконання конкретних питань охорони праці,затвердити інструкції про їх обов'язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій. Відповідно до ст.15 Закону України "Про охорону праці" на підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець створює службу охорони праці відповідно до Типового положення. Міністерство освіти і науки України наказом від 06.12.2010 №1205, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.12.2010, затвердило Типові штатні нормативи загальноосвітніх навчальних закладів, які передбачають введення в штати шкіл фахівця з охорони праці за нормативами, визначеними наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15.11.2004 № 255 «Про затвердження Типового положення про службу охорони праці». Виконання цих нормативів значно поліпшило б стан, як з виробничим, так і з травматизмом невиробничого характеру в закладах освіти.
     В цей час функції служби охорони праці в цілому по галузі освіти району, де працює майже 1,5 тис. працівників, виконує за сумісництвом головнийспеціаліст відділу освіти, яка і без того має значне навантаження за посадовими обов’язками;
2) забезпечити виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінюються, зокрема,належне утримання пішохідних доріжок на території навчальних закладів, особливо в осінньо-зимовий період,будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом;
3) виконання заходів для усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин;
4) налагодження контролю за технічним станом шкільних автобусів, проходженням перед рейсового медичного огляду водіїв,облаштування місць зупинок автотранспорту для  посадки та висадки учнів з автобусів.
     Колегія районної ради прийняла рішення, яким зобов'язала відділ освіти,керівників закладів освіти району забезпечитиорганізацію планомірної і систематичної роботи з охорони праці та профілактики травматизму в навчальних закладах.  

     Налагодити інформаційно- просвітницьку діяльність у закладах освіти з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, зокрема, проведення циклу уроків та виховних заходів щодо поводження учнів з пожеже та вибухонебезпечними предметами та матеріалами.
     Дотримання педагогічними працівниками та технічним персоналом вимог нормативно-правових актів з охорони праці при виконанні функціональних обов’язків та під час знаходження на території навчальних закладів. Не допускати формального підходу до проведення інструктажів з охорони праці.