Потрібні кардинальні зміни у налагодженні належного функціонування системи управління охороною праці

     30 червня на засіданні постійної комісії Вижницької районної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, законності і захисту прав громадян розглянуто питання про стан дотримання законодавства України про охорону праці на підприємствах, в установах і організаціях Вижницького району. З інформацією з основного питання порядку денного засідання комісії виступив депутат районної ради, начальник відділення виконавчої дирекції Фонду ССНВ України у Вижницькому районі Омелян Семирозум.
     Державна політика в галузі охорони праці спрямована на створення належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням і базується на принципах пріоритету життя і здоров'я працівників, повної відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці.
     Основним показником, за яким можна оцінити стан охорони праці та дотримання вимог законодавства України про охорону праці на підприємствах, в установах і організаціях є рівень виробничого травматизму і професійних захворювань найманих працівників.
     Упродовж 2015 року відділенням виконавчої дирекції Фонду зареєстровано у Вижницькому районі - 6 нещасних випадків на підприємствах і в установах та фізичних осіб – підприємців, в т.ч. - 5 нещасних випадків пов'язаних з виробництвом, та 1 нещасний випадок визнано непов'язаним з виробництвом.
     Кількість нещасних випадків пов'язаних з виробництвом у 2015 році в порівнянні з 2014 роком (4)  збільшилось на 1 випадок , крім того у 2015 році зареєстровано 1 нещасний випадок  із смертельним наслідком, у 2014 році не було зареєстровано нещасних випадків  із смертельним наслідком. З початку 2016 року у відділенні виконавчої дирекції Фонду зареєстровано  - 2 нещасних випадки (у ДП "Берегометське ЛМГ" і ТОВ "Форестсервіс").
     Стан умов та безпеки праці в Україні загалом та у Вижницькому районі зокрема характеризується наявністю небезпечних і шкідливих факторів, які обумовлюють ризики для здоров'я та життя працюючих. У несприятливих умовах працюють залежно від виду економічної діяльності від 20 до 70 відсотків громадян. Навіть з урахування тенденції до зменшення кількості нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань впродовж останніх 10 років, не можна задовольнятись станом справ у вирішенні питань охорони праці. Такий стан справ у великій мірі залежить від укомплектованості і рівня кваліфікації спеціалістів, які безпосередньо вирішують питання охорони праці на підприємстві, недостатня штатна чисельність страхових експертів з охорони праці у робочих органах Фонду, служби охорони праці в райдержадміністраціях, у виконкомах сільських рад.
     Крім цього не додає ефективності профілактики виробничого травматизму запроваджений відповідною постановою Кабінету Міністрів України у 2014 році і продовжений на 2015 і 2016 роки мораторій на проведення перевірок підприємств, установ та організацій щодо дотримання законодавства України про охорону праці.
     Основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, визначає Закон України "Про охорону праці", цей законодавчий акт  регулює відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.
     Він також визначає (у статтях 34, 35) повноваження місцевих державних адміністрацій в галузі охорони праці, серед яких здійснення контролю за додержанням суб'єктами підприємницької діяльності нормативно-правових актів про охорону праці. Для виконання зазначених функцій місцеві державні адміністрації, відповідно сільська, селищна, міська рада створюють структурні підрозділи з охорони праці, що діють згідно з типовим положенням, яке затверджується Кабінетом Міністрів України, або покладають реалізацію цих повноважень на один з існуючих структурних підрозділів чи окремих посадових осіб.
     Державний нагляд за додержанням законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці здійснюють центральні органи виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці в особі своїх представництв у областях. Таким органом у Чернівецькій області є Управління Держпраці.
     За порушення законодавства про охорону праці  та  невиконання приписів  (розпоряджень) посадових осіб органів виконавчої влади з нагляду  за  охороною  праці юридичні  та  фізичні особи, які відповідно   до   законодавства   використовують   найману  працю, притягаються органами виконавчої влади з нагляду за охороною праці до сплати штрафу в порядку, встановленому законом. Разом з тим, як показує практика, будь-які адміністративні заходи є неефективними та не можуть забезпечувати підвищення рівня охорони праці.
     Для кардинальних змін у налагодженні належного функціонування системи управління охороною праці недостатньо зусиль робочих органів виконавчої дирекції Фонду. Відчутних результатів у цій справі можна досягти, коли безпосередньо кожний роботодавець буде виконувати вимоги законодавства України про охорону праці а також до вирішення цієї проблеми активно і системно будуть долучатися органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування і профспілки.
     Постійна комісія прийняла відповідні рекомендації з обговорюваного питання.