Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації


Згідно із статтею 20 Закону України "Про доступ до публічної інформації" розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
Відповідно до статті 23 Закону України "Про доступ до публічної інформації" рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності відділення виконавчої дирекції Фонду ССНВ України у Вижницькому районі може бути оскаржено до управління виконавчої дирекції Фонду ССНВ України в Чернівецькій області.
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації в суді здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.
Запитувач має право оскаржити:
 — відмову в задоволенні запиту на інформацію;
 — відстрочку задоволення запиту на інформацію;
 — ненадання відповіді на запит на інформацію;
 — надання недостовірної або неповної інформації;
 — несвоєчасне надання інформації;
 — інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.